Branchevereniging en kwaliteitsbepalingen

 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer  is al enige tijd een begrip op de bewindvoerings- en schuldhulpverleningsmarkt.

Het kantoor is opgericht door Marcel M.H. Staal en werkt samen met andere bewindvoerders kantoren en werkt nauw samen met de brancheverniging BPI  waar wij volwaardig lid zijn.

 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer is ingeschreven in het register van de Branchevereniging.

Het Register is een actieve en praktijkgerichte organisatie, het gaat om gezamenlijke activiteiten op het gebied van:

Belangenbehartiging : de nieuwe combinatie is de belangrijkste beroepsorganisatie van adviseurs.

De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor tal van partijen.

Kwaliteitsbevordering : gezamenlijk kan een bredere vaktechnische ondersteuning en kennisoverdracht aan de leden worden geboden.

Ondersteuning : in de combinatie kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald.

De vereniging is mede verantwoordelijk voor de Permanente Educatie en de controle daarop en het toelatingsbeleid.

 

Kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als cliënt moet u erop kunnen rekenen dat uw bewindvoerder uw belangen dient. En dat hij/zij alle ins-en-outs kent van het vak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing. Adviseurs die lid zijn beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van advies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat een cliënt niet helemaal tevreden is over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen.

 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer voldoet aan een uitgebreid kennisniveau. Focus ligt op integriteit van medewerkers en organisatie, handelingsbekwaamheid van medewerkers en voorzieningen om de continuïteit van het kantoor te garanderen. Onze vakbekwame bewindvoerders hebben een ruime ervaring, kennen de specifieke regels en besteden de uitgebreide individuele aandacht aan elke zaak die u van een bewindvoerder en beheerder mag verwachten.

 

 

 

 Kwaliteitsbepalingen M.M.H. Staal h.o.d.n. EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer. 

 

 

In het kader van de gestelde kwaliteitseisen van de rechtbank inzake de uitvoering van de taken als bewindvoerder/curator heb ik de volgende kwaliteitszaken gewaarborgd in mijn onderneming. (genoemde punten zullen voor zover van toepassing worden onderbouwt met een bijlage)

 

Vakbekwaamheid

- Mijn opleiding voor bewindvoerder/curator heb ik in de periode april – mei 2011 onder auspiciën van de BPBI bij Praktikos gevolgd en succesvol afgerond.

- Betreffende verbeteringen van vakkennis zal door middel van cursussen en training worden onderhouden en dit is een doorlopend proces. O.a. zijn in juni 2011 een aantal verdiepingsmodules bij Praktikos worden gevolgd op het gebied van Dossier van A-Z, Psychische ziektebeelden en verslaving en Commitment bij de cliënt.

- Bij de sociale raadslieden ”Stadsring51” te Amersfoort  ben ik werkzaam als vrijwilliger en volg regelmatig workshops om mensen in financiële moeilijkheden te begeleiden, wat inhoud formulierenhulp, budgetcoaching en sociaal juridische dienstverlening.

- 35 jaar ervaring als Inkoop Manager bij een middelgroot bedrijf.

 

  

 

Inrichting van de onderneming EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer

- De onderneming is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 50330101 d.d. 1 juli 2010

- De onderneming heeft haar continuïteit gewaarborgd door een samenwerking aan te gaan met KennemerBewind in de naam van H.J. van den Oever en hiervoor is een bereidverklaring ondertekend.

- De onderneming heeft de ondernemingsgelden gescheiden van de cliëntgelden en er is geen enkele bankrekening van de cliënt te naam gesteld op de onderneming. Deze afzonderlijke cliëntrekeningen (beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekening) zijn ondergebracht in de vereniging Beheer Derdengelden Midden Nederland en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51090309. Hierdoor creëren wij een mogelijkheid om zaken door collega’s te laten behartigen en te controleren. De cliënt rekeningen worden visueel gekoppeld aan de bestuursrekening van de vereniging en deze bestuursrekening wordt alleen gebruikt voor verenigingsgelden.

- De onderneming zal zijn boekhouding en die van zijn cliënten onderhouden in het boekhoudprogramma SNELSTART, jaarlijks zal er een financieel verslag en accountantsverklaring van de onderneming worden gedeponeerd bij de rechtbank alsmede de afzonderlijke financiële verslaglegging en verantwoording van de cliënten.

- De onderneming heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Nationale Nederlanden onder polisnummer 300-21624088 01 in de hoedanigheid als bewindvoerder.

- De onderneming heeft een uniform werkproces.

- De onderneming is op werkdagen van maandag tot met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar.

- De onderneming zorgt voor een spontane en tijdige verslaglegging (rekening en verantwoording) aan de rechtbank.

  

 

 

Ethiek

- Ondergetekende zal zorg dragen voor de bescherming van privacygevoelige cliëntgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is ingeschreven onder nummer 1452641 bij het CBP.

- De onderneming heeft een klachtenprocedure opgesteld en overhandigd deze bij de aanname van een nieuwe cliënt.

- Ondergetekende zal in de periode van de verslaglegging geen schenkingen, erfstelling of legaten van de cliënten of hun naaste familie in ontvangst nemen.

 

Lidmaatschappen

BPI  branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

 

Waarneming bij afwezigheid

Nader te bepalen

 

Professionele ondersteuning

Juridisch

Sociale Raadslieden “Stadsring 51”.

Bij vraagstukken over formulieren, budgetcoaching, schuldhulpverlening en sociaal juridische zaken.

Stichting Stadsring 51, Stadsring 51, 3811 HN Amersfoort.

T: 033-4600600 Dhr. H. Kroon (directeur)

www.stadsring51.nl

 

Bewindvoering

Beschermingsbewind.nl

Taco Schaafsma

Kerndocent Beschermingsbewind vanInstituut Financiële Zorgverlening (IFZ)

Docent OSR Juridische Opleidingen, Eigenaar/ trainer/ coach at Beschermingsbewind.nl

Teamleider Beschermingsbewind at Gemeente Groningen (Dienst SOZAWE-Kredietbank)

 

Voorzitter Klachtencommissie BPBI van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)

Interim Bestuurder at Stadspartij Groningen en Manager van Kompas Zuidlaren BV.

info@beschermingsbewind.nl, www.beschermingsbewind.nl

 

Schuldhulpverlening

Gert Jan Mulder

Hoofd a.i. vanGKB Friesland, Bestuurslid NVVK Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren, Teamleider Kredietbank Emmen enJurist bijHoekman & Van Duursen advocaten.

www.hemenborg.nl

 

Opleiding

Praktikos BV. Koos Goedegebuur

Senior trainer, coach en adviseur van Praktikos BV

Docent Methodiek op deHanzehogeschool Groningen - opleiding SJD

0592-612137, Vaart ZZ 1C-9, 9401 GE Assen

www.praktikos.nl

 

Met vriendelijke groet

M.M.H. Staal      Bewindvoerder, Curator, Inkomensbeheerder

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst