Budgetbeheer

 

Steeds vaker hebben  mensen problemen om rond te komen met hun financiën. Lasten stijgen, regelgeving wordt ingewikkelder en soms raakt men door omstandigheden in financiële moeilijkheden. Rekeningen kunnen niet meer betaald worden, post wordt niet meer geopend  en er volgen op een gegeven moment aanmaningen en brieven van incassobureaus en deurwaarders.

Wij kunnen helpen als mensen het moeilijk vinden hun  persoonlijke administratie en financiën bij te houden. Het maakt niet uit of zij een laag of hoog inkomen hebben. Wij adviseren en beheren de administratie en financiën van particulieren. Wij adviseren ten aanzien van besteding van het huishoudgeld maar doen geen vermogensbeheer en geven geen financiële beleggingadviezen.

Budgetbeheer(ook wel eens Inkomensbeheer genoemd) is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders. Alleen afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend. Met budgetbeheer worden u vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.

Er zal een afspraak gemaakt worden bij u thuis. Waarbij alle papieren van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden aanwezig dienen te zijn. Waarop er een voorlopig plan gemaakt kan worden.
Het eerste kennismaking gesprek is informatief en gratis.
Als dit plan door u en EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer is goedgekeurd wordt er door beide partijen een overeenkomst getekend, waarna het budgetbeheer van start kan gaan. Minimaal 1 keer per maand hebben wij contact.

 

Werkzaamheden

Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen u en EEMLAND B & B, uiteraard zijn alle aspecten bespreekbaar wat voor u de beste oplossing is. De hoofdtaken van budgetbeheer is dat de financiële administratie door EEMLAND B & B wordt verzorgt.

 

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
- Opstellen van een huishoudelijk budget
- Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
- Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
- Openen van bankrekening(en)
- Aanvraag huursubsidie
- Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
- Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte
- Doorbetalen van de vaste lasten
- Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
- Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden.
- Informeren en adviseren bij juridische zaken


 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst