Beschermings bewindvoering en schuldhulpverlening

 

Waarom bestaat de maatregelen onder bewindvoering?

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen te behartigen. Dit kan zo wel op financieel gebied als op persoonlijk vlak het geval zijn. Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. 

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie.

Om te voorkomen dat dit leidt tot een schuldensituatie, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s).

Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?
Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

EEMLAND B & B zal dat in overleg met aanvrager deze zaken aanvragen en uitvoeren.

 

Taken Bewindvoering

De hoofdtaken van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. In dit geval mag de persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken.
Het beheer daarover is dan in handen van de bewindvoerder. Beschermingsbewind kan alleen via de kantonrechter worden toegewezen.
 
Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.
 
Er zal voor zover dat mogelijk is altijd overleg plaats vinden met de betrokkene.
Ook ontvangt u periodiek een bedrag voor het huishoudgeld.
Er zal door EEMLAND B & B ook verantwoording afgelegd moeten worden aan de rechter waarover het bewind is uitgesproken. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het vermogen van u in goede handen is.
 

EEMLAND Bewindvoering & Budgetbeheer © 2023, EEMLAND kompas wijst u de weg naar een zorgeloze toekomst